:: Lexislación

Será fin da asociación “O seguimento e a protección do cumprimento da legalidade vixente, defendendo a existencia dun marco laboral digno, esixindo e canalizando as reivindicacións profesionais e velando polos intereses comúns, para que as empresas e os traballadores cumpran a lexislación laboral e a aplicación axustada a dereito dos convenios colectivos”.

:: Convenio colectivo do sector da dobraxe da CAG [pdf]

:: Estatutos de APRADOGA [pdf]

:: Lei de creación da CRTVG [pdf]

:: Lexislación sobre a lingua galega [pdf]

:: Carta Europea das linguas rexionais e minoritarias. Aplicación no Estado español [pdf]

  • logotipo-final
  • APRADOGA é unha asociación profesional sen ánimo de lucro, da que forman parte actores, directores e axustadores-adaptadores de texto, que desenvolven a súa actividade laboral no sector da dobraxe en Galicia

  • bannermovil

    Ana Lemos, a voz de Shin Chan en galego, canta acompañada á pandeireta por Tere Santamaría.
  • Menú